جلسه پيگيري مصوبات کارگروه استاندارد استان

ساماندهی و استاندارد سازی تجهیزات تفریحی و زمین های بازی

کد خبر: 10197 تاریخ انتشار: 1397/03/07
نمایش: 555
اخبار
به منظور بررسي آخرين وضعيت استاندارد سازي و رفع نواقص پارک ها و زمين بازي کودکان جلسه اي روز شنبه مورخ 5/3/97 به رياست مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و با حضور مدير استاندارد و جمعي از شهرداران استان برگزار گرديد.


 
در اين جلسه آقاي اسلامي با اشاره به لزوم و اهميت استاندارد سازي زمين هاي بازي و تجهيزات تفريحي و اخذ گواهينامه استاندارد به شهرداران حاضر در جلسه متذکر شد با توجه به گزارشات وصولي از اداره استاندارد درخصوص نواقص موجود لازم است به منظور جلوگيري از هرگونه حادثه احتمالي درخصوص رفع نواقص و يا تعطيلي  پارک ها و زمين هاي بازي غير استاندارد در اسرع وقت اقدام نمايند.
در پايان  آقاي نظري مدير کل استاندارد استان نيز ضمن سخناني به فرآيند اخذ گواهينامه استاندارد وسايل بازي و تجهيزات پارک ها و لزوم ثبت نام در سامانه مربوطه و ثبت درخواست بازرسي اشاره نمودند.

افزودن دیدگاه