دوره هاي آموزشي غيرحضوري سال 97 شهرداريها

کد خبر: 31177 تاریخ انتشار: 1397/09/27
نمایش: 321
اخبار
در راستاي ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان شهرداري ها و شهرداران و برخورداري از امتيازات و گواهينامه هاي آموزشي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ضمن برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري شهرداري ها اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي غير حضوري جهت پرسنل شهرداري ها نمود.
در اين آزمون که 210 نفر از شهرداران و کارکنان شهرداري ها شرکت نمودند 3 دوره اموزشي عمومي به ميزان 60 ساعت براي کارکنان برگزار گرديد. اين آزمون بصورت همزمان در مرکز استان و شهرداري بروجن برگزار گرديد.

افزودن دیدگاه