مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري :

تشکيل شوراي فرهنگي هنري اجتماعي شهرداري هاي تابعه استان ضروري است .

کد خبر: 156855 تاریخ انتشار: 1400/08/16
نمایش: 78
اخبار
مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با اشاره به نقش فرهنگ و فرهنگ سازي در توسعه شهري گفت : شهرداران توجه به مقوله فرهنگ را از اهم فعاليت هاي کاري خود بدانند.
مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري :
تشکيل شوراي فرهنگي هنري اجتماعي شهرداري هاي تابعه استان ضروري است .
مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با اشاره به نقش بي بديل فرهنگ و فرهنگ سازي در توسعه شهري گفت :
شهرداران توجه به مقوله فرهنگ را از اهم فعاليت هاي کاري خود بدانند.
محمد علي طاهري در نشست با کارکنان دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با اشاره به تعاليم وآموزه هاي دين مبين اسلام  نقش و اهميت فرهنگ و فرهنگ سازي را در بخش هاي مختلف زندگي بسيار مهم و زير بناي توسعه فرهنگ شهر نشيني دانست و گفت :
تشکيل شوراي فرهنگي هنري اجتماعي شهرداري هاي تابعه استان ضروري است .
وي ادامه داد :جاي اين شورا سالها در مجموعه شهرداريهاي استان خالي بود وتشکيل اين شورا مي تواند زمينه هم انديشي ، تبادل و انتقال تجربيات کارشناسان فعال حوزه فرهنگي شهرداري ها ي استان را فراهم نمايد .
طاهري بهره گيري از ظرفيت و تخصص کارشناسان ديني ، فرهنگي ،علوم اجتماعي، هنرمندان و حتي  چهره هاي علمي استان را از مزيتهاي تشکيل اين شورا در پيشبرد اهداف حوزه فرهنگي شهرداريها بر شمرد و تاکيد کرد :با تشکيل مستمر جلسات وبرنامه ريزي
دقيق زمينه حضور و احصاء نظر کارشناسان در اسرع وقت فراهم گردد .

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/10/27