مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري :

تخصيص سهميه قير رايگان شهرهاي استان نسبت به سال گذشته 2 برابر گرديد .

کد خبر: 156913 تاریخ انتشار: 1400/08/25 11:17:05
نمایش: 55
اخبار
محمد علي طاهري با اشاره به اينکه سهميه قير مذکور مختص به شهرهايي با جمعيت زير يکصد هزار نفر گفت :590 ميليارد ريال سهميه قير رايگان از محل بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 به استان تخصيص يافت .
مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري :
تخصيص سهميه قير رايگان شهرهاي استان نسبت به سال گذشته 2 برابر گرديد .
محمد علي طاهري با اشاره به اينکه سهميه قير مذکور مختص به شهرهايي با جمعيت زير يکصد هزار نفر گفت :590 ميليارد ريال سهميه قير رايگان از محل بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 به استان تخصيص يافت .
مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ضمن بر شمردن 41 شهر استان با جمعيت زير يکصد هزار نفر بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1395 مرکز آمار کشور خاطر نشان کرد:نحوه توزيع اين سهميه بر اساس سرانه جمعيت ساکن در شهرها مي باشد .
وي هدف از تهيه و توزيع اين تخصيص را در راستاي بهبود معابر عمومي ، خيابان ها و کوچه ها در شهرها بر شمرد و تاکيد کرد : شهرداران بر اساس اولويت و ضرورت هاي تعيين شده نسبت به هزينه قير تخصيص يافته اقدام نمايند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/10/27