معرفي مدير کل جديددفتر امور شهري و شوراهاي استانداري

بهادر عبدالغني مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گرديد.

کد خبر: 167382 تاریخ انتشار: 1400/11/17
نمایش: 118
اخبار
در اين مراسم معاون هماهنگي امور عمراني استانداري با اشاره به نقش و اهميت جايگاه شهرداريها در ارايه خدمات به مردم گفت:تلاش خواهيم کرد مجموعه امور عمراني استانداري را در تمام ابعاد تقويت نماييم.
با حضور  علي حيدري معاون هماهنگي امور عمراني استانداري از زحمات و تلاشهاي محمد علي طاهري قدرداني و بهادر عبدالغني به عنوان مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري معرفي گرديد.
در اين مراسم معاون هماهنگي امور عمراني استانداري با اشاره به نقش و اهميت جايگاه شهرداريها در ارايه خدمات به مردم گفت:تلاش خواهيم کرد مجموعه امور عمراني استانداري را در تمام ابعاد تقويت نماييم.
وي افزود:بي شک  تقويت اين حوزه مي تواند در پيشبرد اهداف و برنامه هاي کوتاه مدت ميان مدت و بلند مدت برنامه هاي عمراني استان بسيار موثر  باشد.
در ادامه حيدري  نقش نظارتي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري بر عملکرد هرچه بهتر شهرداريهاي تابعه استان را بسيار مهم دانست و افزود:با مديريت دقيق و صحيح و بهره گيري مناسب از ظرفيت  نيروهاي متخصص 'موانع و مشکلات موجود در حوزه شهرداريها را حل خواهيم نمود .
در پايان بهادرعبدالغني ، مدير کل جديد دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري به ارايه طرحها وبرنامه هاي خود جهت تسهيل و تسريع نمودن برنامه هاي  در دستور کار شهرداريها و رفع موانع و مشکلات حوزه خدمات شهري پرداخت.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/01/06