بهادر عبدالغني :حضور ميداني مسئولين راه حل رفع مشکلات مردم است.


مدير کل دفتر امور شهري وشورهاي استانداري چهار محال و بختياري با سفر به شهر نقنه و حضور در شهرداري مسائل و مشکلات اين حوزه را مورد بررسي قرار داد

جزییات بیشتر

محمدرضا قائد اميني به عنوان شهردار جديد هاروني منصوب گرديد.


مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در مراسم تکريم و معارفه شهردار جديد هاروني گفت :ما در قبال شهروندان مسئوليم .

جزییات بیشتر

بهادر عبدالغني مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گرديد.


در اين مراسم معاون هماهنگي امور عمراني استانداري با اشاره به نقش و اهميت جايگاه شهرداريها در ارايه خدمات به مردم گفت:تلاش خواهيم کرد مجموعه امور عمراني استانداري را در تمام ابعاد تقويت نماييم.

جزییات بیشتر
آرشیو