شن و نمک موجود در معابر پس خشک شدن معابر جمع‌آوري شود


مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري چهارمحال و بختياري گفت: شن و نمکي که پس از برف‌روبي در محورها و معابر شهري پاشيده مي‌شود، بايد پس از خشک شدن معابر جمع‌آوري شود.

جزییات بیشتر

شهردار شهرکرد، اين هفته مشخص مي‌شود


مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري چهارمحال و بختياري گفت: طبق آخرين پيگيري‌هاي صورت گرفته در حوزه وزات کشور درخصوص شهردار شهرکرد و طبق قولي که وزارتخانه داده است، قرار است تکليف شهردار شهرکرد اين هفته مشخص شود.

جزییات بیشتر

تکليف شهردار شهرکرد تا هفته آينده مشخص مي‌شود


سرپرست دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري چهارمحال و بختياريگفت: شرايط احراز شهرداران بنا بر قوانين تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر بر عهده وزارت کشور است و به احتمال بسيار زياد حداکثر تا هفته آينده وضعيت شهردار شهرکرد تعيين تکليف خواهد شد.

جزییات بیشتر
آرشیو