تعيين ضرب‌الاجل براي انتخاب شهردار شهرکرد


سرپرست دفتر شهري و شوراهاي استانداري چهارمحال و بختياري گفت: نامه‌اي در تاريخ 29 تيرماه براي شوراي شهر شهرکرد ارسال شد، در اين نامه تاکيد شده است تا شورا در مدت يک‌ماه از زمان ابلاغ براي انتخاب شهردار اقدام کند، در غيراين‌صورت استانداري به‌صورت قانوني به موضوع رسيدگي خواهد کرد.

جزییات بیشتر

اختصاص ۱۰ هزار تن قير رايگان به استان در سفر رياست‌جمهوري


سرپرست دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري چهارمحال و بختياري از اختصاص ۱۰ هزار تن قير رايگان به استان در سفر رياست جمهوري خبر داد و گفت: سهميه قير ۱۴۰۰ توسط شهرداري‌ها به سرعت در حال جذب و تبديل به آسفالت است.

جزییات بیشتر

بهادر عبدالغني :حضور ميداني مسئولين راه حل رفع مشکلات مردم است.


مدير کل دفتر امور شهري وشورهاي استانداري چهار محال و بختياري با سفر به شهر نقنه و حضور در شهرداري مسائل و مشکلات اين حوزه را مورد بررسي قرار داد

جزییات بیشتر
آرشیو