ارتباط با کارشناسان

- بهادر عبدالغنی.مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ( 09131830471 ).
- سالار حسین پور ، معاون دفتر امور شهری و شوراها . ( 09131848270 ) .
-علیرضا نصیری ،کارشناس امور اداری و استخدامی شهرداریها. ( 09133814656 ) .
-علی نورایی ،کارشناس امور خدمات شهری . ( 09132801737 ) .
-سید ابوالفضل موسوی ، کارشناس امور شوراها و حل اختلاف شوراها . ( 09138821520 ) .
-محمد حسین بدیعی ، کارشناس امور فرهنگی ، هنری ، اجتماعی شهرداریها . (09135904323 ).
-محمد شیریان ، کارشناس امور حسابداری و حسابرسی . (09133837686 ) .
-اطهره انتظاری ، کارشناس آموزش شهرداریها . (09133816220 ) .
-کارشناسان امور شهری :داریوش اسلامی ، مهناز پردل ،پریسا ابراهیمی پور ، امیر احمدی ،سجاد مهری
تلفن های تماس :
حسین پور :                        31345210 -038                               
نورایی ،موسوی ، بدیعی :     31345212 -038
نصیری ، مهری :                 31345211 - 038
شیریان، احمدی ، اسلامی:   31345213 -038   
انتظاری :                           31345214 -038

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/01/06