ارتباط با کارشناسان

- علی محمدی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری                                      
-ابوالفضل موسوی ، معاون دفتر                                                                              
-علیرضا نصیری ،کارشناس امور اداری و استخدامی شهرداریها.                                     
-محمد حسین بدیعی ، کارشناس امور سرمایه سرمایه گذاری ، مالی و شورای فرهنگی اجتماعی . 
-اطهره انتظاری ، کارشناس آموزش شهرداریها .                                                        
-کارشناسان امور شهری :داریوش اسلامی ،  امیر احمدی ،سجاد مهری ، سعید رئیسی
تلفن های تماس :
موسوی :                         31345210 -038                               
نورایی ،بدیعی :                 31345212 -038
نصیری ، رئیسی :             31345211 - 038
 احمدی ، اسلامی:              31345213 -038   
          انتظاری :              31345214 -038

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/02/08