معرفی مدیر کل

نام مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری  :علی محمدی           
        
                                                    
تحصیلات :دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری


تجارب حرفه ای و مسئولیتها :


                     1- مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری.
                      2- مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری .
                      3-مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری.
                      4- مدیر کل دفتر امور روستائی استانداری.
                      5- مدیر کار و امور اجتماعی کاشان.
                      6- عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
                      7- عضو کارگروه مسکن و شهرسازی .
                      8-عضو هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان.
                      9-رئیس شورای سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه
                      10 -عضو هیئت مدیره سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری شهرکرد.
                      11-عضو کمیته حفاظت از منابع آب استان . 
                      12-عضو شورای اطلاع رسانی استان .
                      13-دبیر کارگروه پسماند استان .
                      14-دبیر شورای حل اختلاف شوراهای استان .
                      15-رئیس شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه در استان .
                      16-عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری های استان .
                      17-عضو کمیسیون ماده 77 شهرداری های استان .
                      18-عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی شهرکرد .
                      19-رئیس کارگروه کارشناس اشتغال و سرمایه گذاری روستائی استان .
                      20-رئیس کارگروه توسعه اشتغال روستائی استان .
                      21-عضو کمیته هماهنگی امور زیر بنائی استان .
                      22-رئیس کارگروه تخصصی شهری و روستائی
                      23-دبیر شورای پژوهش شهری و روستائی استانداری .
                      24-دبیر شورای پژوهش معاونت عمرانی استانداری .
                      25-دبیر همایش ملی نقش گردشگری در اقتصاد شهری .
                      26-دبیر همایش ملی برنامه ریزان میان مدت در شهرداری ها.
                      

 تالیفات :
                     کتاب شناسایی شاخص توسعه اقتصادی شهرهای ایران
              

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/02/08