معرفی مدیر کل

تحصیلات :
کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق کاری :
- از سال 1398 تا کنون مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری چهار محال و بختیاری.
- از سال 98-1394 معاون دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل استانداری .
- از سال 94-1386 مدیر امور مالی حوزه عمرانی و ذیحسابی شهرداری ها .
- از سال 86-1380 مسئول حسابرسی و کارشناس مسئول امور شهرداریها .
- از سال 80-1375 کارشناس امور مالی و بودجه شهرداریها(شاغل در دفتر امور شهری و روستایی استانداری) .
- از سال 74-1369 حسابدار طرحهای عمرانی ذیحسابی استانداری .
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/10/27