معرفی مدیر کل

نام مدیر کل :بهادر عبدالغنی           تاریخ تولد :  1359/01/01              Abdolghani.eng1359@gmail.com:ایمیل                                         
تحصیلات کارشناسی :مهندسی عمران (گرایش عمران)      تحصیلات کارشناسی ارشد:مهندسی عمران (مهندسی زلزله)

سوابق کاری :      1- مشاور اجرائی اداره کل آموزش و پرورش استان                               سال 1400 تا کنون
                      2- شهردار شهرکرد- به مدت 18 ماه                                                     سال 1399 تا 1400
                      3- کارشناس تاسیسات اداره کل آموزش و پرورش استان                       سال 1397 تا 1398
                      4- کارشناس قراردادهای اداره کل آموزش و پرورش استان                      سال 1397 تا 1398
                      5- معاون شهرسازی شهرداری شهرکرد                                                سال 1392 تا 1397
                      6- کارشناس ساختمان اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان   سال 1381 تا 1392
                      7- کارشناس نظارت سازمان نظام مهندسی استان                                 سال 1384 تاکنون

سوابق اجرائی و نظارت :      1- دارای پروانه پایه یک اشتغال به کار مهندسی نظارت و اجرا.  
                                    2- نظارت بر ساختمانهای مسکونی و مجتمع های تجاری مسکونی و دارای پایه 2 نظارت از سازمان                                            نظام مهندسی استان. 
                                    3- شروع به کار طراحی و نظارت بر ساختمان های آموزشی و همچنین نظارت بر پروژه های سطح                                            استان.   
                                     4- تدریس در مراکز مختلف از جمله جهاد دانشگاهی استان  به دانشجویان در رشته های تخصصی                                           عمران و شهرسازی .
                                     5- نماینده آموزش و پرورش در تحلیل فضاهای آموزشی از اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس                                         استان .
                                     6- نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان در جلسه های کارگروه اقتصاد مقاومتی .
                                    7- تدریس دوره ضمن خدمت در اداره کل آموزش و پرورش استان به منظور بیان نکات فنی، سازه ای و                                       تاسیسات .   

عضویت در کمیته های تخصصی : 
1- رئیس شورای سازمان های تابعه شهرداری شهرکرد . از سال 1399 تا کنون.
2-دبیر کمیته ظرفیت سنجی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان. از سال 1397 تا کنون
3-عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شهرکرد.از سال 1399 تا کنون .
4-عضو حقوقی انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شهرکرد.از سال 1399 تا کنون .
5-عضو هیئت امنای آستان مقدس حلیمه و حکیمه خاتون (س) شهرکرد. از سال 1399 تا کنون.
6-عضو شورای سیاستگزاری شهرهای فعال ایران از سال 1399 تا کنون.
7-عضو شورای فرهنگ عمومی استان از سال 1399 تا کنون .
8-عضو ستاد صبر استان چهار محال و بختیاری .سال 1400.
9-نماینده مدیر کل آموزش و پرورش استان در پروژه اقتصاد مقاومتی استان .از سال 1398 تا کنون.
10-رئیس هیئت مدیره و عضو شورای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری از سال 1392 تا 1397.
11-عضو کارگروه درآمد شهری از سال 1394 تا 1397.
12-عضو کمیسیون تحویل در پروژه تهیه نقشه 1/2000 از عکس هوایی شهرکرد از سال 1394 تا 1397.
13-عضو ستاد حوادث غیر مترقبه استان. از سال 1393تا 1397.
14-عضو رسمی کمیته کار کمیسیون ماده 5. از سال 1392 تا 1397.
15-دبیر ستاد باز افرینی پایدار شهری شهرستان شهرکرد.از سال 1395 تا 1397.
16-عضو هیات ارزیاب شهرداری شهرکرد. از سال1393تا 1397. 
17- عضو کمیسیون مناقصات .از سال 1393 تا 1397.
18-عضو هیات انتخاب مشاور شهرداری شهرکرد. از سال 1392 تا 1397. 

مدارک بین المللی :    
1- شهرهای آینده هوشمند با استفاده از اطلاعات و تکنولوژی فضای 3 بعدی.(دانشگاه صنعتی شریف).
                             2- تست نفوذ مایع .(دانشگاه آزاد اسلامی). 
                             3- جوشکاری و بازرسی سازه های فولادی.(دانشگاه آزاد اسلامی).   

حضور در همایش ها : 
1- بررسی تشریح ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800.(سازمان نظام مهندسی).
                                   2- همایش ملی شهر و سیمای شهری اهداف توسعه پایدار شهری و شکوفائی شهری SDG                                                        (شهرداری قزوین).  
                                    
3- همایش ملی توسعه شهرداری.(شهرداری قزوین)
                               4-همایش ملی شهر وسیمای شهری.(شهرداری قزوین)
                               5-مناسب سازی فضاها برای معلولین.(سازمان نظام مهندسی).

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/01/06