ارتباط با شهرداران

تلفن شهرداران شهرهای تابعه استان چهارمحال و بختیاری                      
تلفن مستقیم تلفن همراه نام شهردار نام شهرداری ردیف
34342021 09133815184 مجتبی نصیری اردل 1
34462615 09133815406 حسین جعفری سینی آلونی 2
33247711 09133815788  حشمت الله تقوی زاده  باباحیدر 3
33632300 09133835518 مصطفی صادقی  بازفت 4
34221966 09131816357 حمزه علی ولییان بروجن 5
34641515 09131824635 رسول خوشکام بلداجی 6
33722044 09133823214 رامش ترابی -س بن 7
33239440 09132810811 سید ذبیح الله هاشمی پردنجان 8
33262525 09133815436 باقر مومنی شهرکی جونقان 9
33622445 09160142082 حسن غیبی حاجی ور چلگرد 10
33268500 09133810710 غلامعباس نوروزی چلیچه 11
32685500 09134800680 مهدی حبیبی دستناء 12
34363047 09131821332 مجید رئیسی کیا دشتک 13
33522121 09131814232 بیژن سنایی سامانی سامان 14
34450067 09131835400 سید منصور موسوی سردشت 15
34352511 09131848793 عیسی طهماسبی سرخون 16
34263666 09133820468 مصطفی نفر -س سفیددشت 17
33462744 09135911202 محمد اسماعیلی  سودجان 18
33442020 09131815035 رضا شهرانی سورشجان 19
32624468 09133817129 افشین بهمنی شلمزار 20
32224849 - محمد تقی جاپلقی شهرکرد 21
33633060 09133800249 صفر غیبی پور صمصامی 22
32482600 09131820772 داوود امیری طاقانک 23
33225444 09131819213 علیرضا مالکی-س فارسان 24
34524646 09131824765 ابوالقاسم طهماسبی  فرادنبه 25
32427200 09133814004 حامد فروزنده جونقانی فرخشهر 26
34367719 09131802843 کرامت نیکخواه-س کاج 27
33321505 09131812630 اسلام قاسمی  کیان 28
34623624 09132846220 رسول خالدی  گندمان 29
32682744 09133828093 ابراهیم رحیمی س گهرو 30
33226899 09131839468 علی جهانبازی-س گوجان 31
34442525 09133838515 مجید محمدی لردگان 32
34482868 09132817959 اسماعیل نیکبخت مال خلیفه 33
34430008 09133854912 نوروزعلی شهبازی منج 34
32643751 09131813678 محمد ابراهیمی ناغان 35
32332691 09132835141 حسن بیاتی اشکفتکی نافچ 36
34265975 09131801902 علیرضا ملک پور نقنه 37
33743451 09134812032 جواد شریف پور-س وردنجان 38
33461820 09131814741 احسان نظری سامانی هارونی 39
32576006 09131812789 سید خدیجه احمدی-س هفشجان 40
33542544 09131856924 مهدی عباسیان  هوره 41
33738500 09131844437 عبدالرضا نصیریان یانچشمه 42

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/01/06